فروشگاه اینترنتی کتاب سازمان مدیریت صنعتی
برای نمایش بهتر سایت از مرورگر FireFox یا Internet Explorer ورژن بالای 8 استفاده کنید، برای دریافت اینجا کلیک کنید
کتاب استراتژی بنگاه مادر‌ (تئوری و ...
استراتژی بنگاه مادر‌ (تئوری و ...
١,١٠٠,٠٠٠ریال
کتاب الگوی تعالی سازمانی: ویرایش 14...
الگوی تعالی سازمانی: ویرایش 14...
٢٥٠,٠٠٠ریال
کتاب تکنیکهای چندمتغیره کاربردی
تکنیکهای چندمتغیره کاربردی
٨٧٠,٠٠٠ریال
کتاب مجموعه استانداردهای GRI: راهنم...
مجموعه استانداردهای GRI: راهنم...
٨٨٠,٠٠٠ریال
کتاب استاندارد مدیریت تغییر و ضوابط...
استاندارد مدیریت تغییر و ضوابط...
٢٥٠,٠٠٠ریال
کتاب مدل EFQM: ویرایش 2020
مدل EFQM: ویرایش 2020
٥٩٠,٠٠٠ریال
کتاب مدیریت منابع انسانی در دهه هفت...
مدیریت منابع انسانی در دهه هفت...
٣٠٠,٠٠٠ریال
کتاب اعتراف، 14 سؤال که هر عضو هیئت...
اعتراف، 14 سؤال که هر عضو هیئت...
٥٠٠,٠٠٠ریال
کتاب سود، فرای اهداف
سود، فرای اهداف
٥٤٠,٠٠٠ریال
کتاب تولید ناب برای شرکت های کوچک
تولید ناب برای شرکت های کوچک
٤١٠,٠٠٠ریال
کتاب بازاریابی دیجیتال با رویکرد کا...
بازاریابی دیجیتال با رویکرد کا...
٧٠٠,٠٠٠ریال
کتاب مدیریت منابع انسانی در دهه هفت...
مدیریت منابع انسانی در دهه هفت...
٣٠٠,٠٠٠ریال
کتاب بازاریابی دیجیتال با رویکرد کا...
بازاریابی دیجیتال با رویکرد کا...
٧٠٠,٠٠٠ریال
کتاب سود، فرای اهداف
سود، فرای اهداف
٥٤٠,٠٠٠ریال
کتاب اعتراف، 14 سؤال که هر عضو هیئت...
اعتراف، 14 سؤال که هر عضو هیئت...
٥٠٠,٠٠٠ریال
کتاب تفاوت‌های تفاوت‌آفرین
تفاوت‌های تفاوت‌آفرین
٢٥٠,٠٠٠ریال
کتاب مدل EFQM2020: از ایده تا عمل
مدل EFQM2020: از ایده تا عمل
٢٩٠,٠٠٠ریال
کتاب راه سامسونگ
راه سامسونگ
٢٠٠,٠٠٠ریال
کتاب فرمول رهبری
فرمول رهبری
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تو...
مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تو...
٥٥٠,٠٠٠ریال
کتاب طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
٥٩٠,٠٠٠ریال
کتاب طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
٢٧٠,٠٠٠ریال
کتاب نقشه راه تحول دیجیتال
نقشه راه تحول دیجیتال
٣٩٠,٠٠٠ریال
کتاب نقشه راه تحول دیجیتال
نقشه راه تحول دیجیتال
٤٤٠,٠٠٠ریال
کتاب روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه: م...
روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه: م...
٦٠٠,٠٠٠ریال
کتاب روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه: م...
روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه: م...
٧٢٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول و مبانی حسابداری
اصول و مبانی حسابداری
٥٥٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول و مبانی حسابداری
اصول و مبانی حسابداری
٩٣٠,٠٠٠ریال
کتاب فرمول رهبری
فرمول رهبری
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب راه سامسونگ
راه سامسونگ
٢٠٠,٠٠٠ریال
کتاب طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
٢٧٠,٠٠٠ریال
لطفاً منتظر بمانید...