فروشگاه اینترنتی کتاب سازمان مدیریت صنعتی
برای نمایش بهتر سایت از مرورگر FireFox یا Internet Explorer ورژن بالای 8 استفاده کنید، برای دریافت اینجا کلیک کنید
کتاب سود، فرای اهداف
سود، فرای اهداف
٥٤٠,٠٠٠ریال
کتاب تصمیم گیری نرم: روش شناسی پاند...
تصمیم گیری نرم: روش شناسی پاند...
٥٥٠,٠٠٠ریال
کتاب تولید ناب برای شرکت های کوچک
تولید ناب برای شرکت های کوچک
٤١٠,٠٠٠ریال
کتاب بپرس: روشی آنلاین و غیرمعمول ب...
بپرس: روشی آنلاین و غیرمعمول ب...
٣٠٠,٠٠٠ریال
کتاب بازاریابی دیجیتال با رویکرد کا...
بازاریابی دیجیتال با رویکرد کا...
٧٠٠,٠٠٠ریال
کتاب تفاوت‌های تفاوت‌آفرین
تفاوت‌های تفاوت‌آفرین
٢٥٠,٠٠٠ریال
کتاب رهبری کسب و کار در آینده: 60 ف...
رهبری کسب و کار در آینده: 60 ف...
٤٠٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول سرپرستی پیشرفته
اصول سرپرستی پیشرفته
١٩٠,٠٠٠ریال
کتاب تدوین یک کیس آموزشی
تدوین یک کیس آموزشی
١٤٥,٠٠٠ریال
کتاب مدل EFQM2020: از ایده تا عمل
مدل EFQM2020: از ایده تا عمل
٢٩٠,٠٠٠ریال
کتاب داستان‌های هنری مینتبرگ برای م...
داستان‌های هنری مینتبرگ برای م...
٢٩٠,٠٠٠ریال
کتاب داستان‌های هنری مینتبرگ برای م...
داستان‌های هنری مینتبرگ برای م...
٢٩٠,٠٠٠ریال
کتاب سازمان چابک: راهکارهای ایجاد ت...
سازمان چابک: راهکارهای ایجاد ت...
٤٢٠,٠٠٠ریال
کتاب تفاوت‌های تفاوت‌آفرین
تفاوت‌های تفاوت‌آفرین
٢٥٠,٠٠٠ریال
کتاب مدل EFQM2020: از ایده تا عمل
مدل EFQM2020: از ایده تا عمل
٢٩٠,٠٠٠ریال
کتاب از سر راه کارکنان کنار بروید
از سر راه کارکنان کنار بروید
١٢٠,٠٠٠ریال
کتاب راه سامسونگ
راه سامسونگ
٢٠٠,٠٠٠ریال
کتاب فرمول رهبری
فرمول رهبری
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب مجموعه استاندارد بین‌المللی مد...
مجموعه استاندارد بین‌المللی مد...
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب عوامل حیاتی موفقیت: بهبود چشم ...
عوامل حیاتی موفقیت: بهبود چشم ...
١٤٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول و فنون مذاکره
اصول و فنون مذاکره
٢٨٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول و فنون مذاکره
اصول و فنون مذاکره
٣٠٠,٠٠٠ریال
کتاب مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تو...
مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تو...
٥٥٠,٠٠٠ریال
کتاب مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تو...
مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تو...
٤٩٠,٠٠٠ریال
کتاب استراتژی برای سطح بنگاه مادر
استراتژی برای سطح بنگاه مادر
٤٩٠,٠٠٠ریال
کتاب استراتژی برای سطح بنگاه مادر
استراتژی برای سطح بنگاه مادر
٣٢٠,٠٠٠ریال
کتاب تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پی...
تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پی...
٣٧٠,٠٠٠ریال
کتاب تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پی...
تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پی...
٢٨٠,٠٠٠ریال
کتاب طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
٢٧٠,٠٠٠ریال
کتاب داستان‌های هنری مینتبرگ برای م...
داستان‌های هنری مینتبرگ برای م...
٢٩٠,٠٠٠ریال
کتاب فرمول رهبری
فرمول رهبری
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب استراتژی برای سطح بنگاه مادر
استراتژی برای سطح بنگاه مادر
٣٢٠,٠٠٠ریال
کتاب راه سامسونگ
راه سامسونگ
٢٠٠,٠٠٠ریال
کتاب طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
٢٧٠,٠٠٠ریال
لطفاً منتظر بمانید...