فروشگاه اینترنتی کتاب سازمان مدیریت صنعتی
برای نمایش بهتر سایت از مرورگر FireFox یا Internet Explorer ورژن بالای 8 استفاده کنید، برای دریافت اینجا کلیک کنید
کتاب معمای توسعه: مدیریت استراتژیک ...
معمای توسعه: مدیریت استراتژیک ...
٦٥٠,٠٠٠ریال
کتاب مقدمه‌ای بر سیاستگذاری صنعتی د...
مقدمه‌ای بر سیاستگذاری صنعتی د...
٧٧٠,٠٠٠ریال
کتاب کسب‌وکار پلتفرمی
کسب‌وکار پلتفرمی
٨٧٠,٠٠٠ریال
کتاب آشنایی با داده
آشنایی با داده
٥٣٠,٠٠٠ریال
کتاب سرنخ: مشق‌ها و سرمشق‌های یک مع...
سرنخ: مشق‌ها و سرمشق‌های یک مع...
٩٢٠,٠٠٠ریال
کتاب سخنرانی به سبک مدیر کاریزماتیک
سخنرانی به سبک مدیر کاریزماتیک
٦٨٠,٠٠٠ریال
کتاب استراتژی بنگاه مادر‌ (تئوری و ...
استراتژی بنگاه مادر‌ (تئوری و ...
١,١٠٠,٠٠٠ریال
کتاب الگوی تعالی سازمانی: ویرایش 14...
الگوی تعالی سازمانی: ویرایش 14...
٢٥٠,٠٠٠ریال
کتاب مجموعه استانداردهای GRI: راهنم...
مجموعه استانداردهای GRI: راهنم...
٨٨٠,٠٠٠ریال
کتاب استاندارد مدیریت تغییر و ضوابط...
استاندارد مدیریت تغییر و ضوابط...
٢٥٠,٠٠٠ریال
کتاب مدل EFQM: ویرایش 2020
مدل EFQM: ویرایش 2020
٥٩٠,٠٠٠ریال
کتاب مدیریت منابع انسانی در دهه هفت...
مدیریت منابع انسانی در دهه هفت...
٣٠٠,٠٠٠ریال
کتاب سود، فرای اهداف
سود، فرای اهداف
٦٨٠,٠٠٠ریال
کتاب تولید ناب برای شرکت های کوچک
تولید ناب برای شرکت های کوچک
٥١٠,٠٠٠ریال
کتاب بازاریابی دیجیتال با رویکرد کا...
بازاریابی دیجیتال با رویکرد کا...
٧٠٠,٠٠٠ریال
کتاب کسب‌وکار پلتفرمی
کسب‌وکار پلتفرمی
٨٧٠,٠٠٠ریال
کتاب آشنایی با داده
آشنایی با داده
٥٣٠,٠٠٠ریال
کتاب سخنرانی به سبک مدیر کاریزماتیک
سخنرانی به سبک مدیر کاریزماتیک
٦٨٠,٠٠٠ریال
کتاب مدیریت منابع انسانی در دهه هفت...
مدیریت منابع انسانی در دهه هفت...
٣٠٠,٠٠٠ریال
کتاب بازاریابی دیجیتال با رویکرد کا...
بازاریابی دیجیتال با رویکرد کا...
٧٠٠,٠٠٠ریال
کتاب سود، فرای اهداف
سود، فرای اهداف
٦٨٠,٠٠٠ریال
کتاب اعتراف، 14 سؤال که هر عضو هیئت...
اعتراف، 14 سؤال که هر عضو هیئت...
٥٠٠,٠٠٠ریال
کتاب تفاوت‌های تفاوت‌آفرین
تفاوت‌های تفاوت‌آفرین
٣٢٠,٠٠٠ریال
کتاب مدل EFQM2020: از ایده تا عمل
مدل EFQM2020: از ایده تا عمل
٤٤٠,٠٠٠ریال
کتاب راه سامسونگ
راه سامسونگ
٢٠٠,٠٠٠ریال
کتاب فرمول رهبری
فرمول رهبری
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول و فنون مذاکره
اصول و فنون مذاکره
٧٢٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول و فنون مذاکره
اصول و فنون مذاکره
٧٢٠,٠٠٠ریال
کتاب مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تو...
مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تو...
٩٩٠,٠٠٠ریال
کتاب طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
٨٦٠,٠٠٠ریال
کتاب طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
٢٧٠,٠٠٠ریال
کتاب نقشه راه تحول دیجیتال
نقشه راه تحول دیجیتال
٣٩٠,٠٠٠ریال
کتاب نقشه راه تحول دیجیتال
نقشه راه تحول دیجیتال
٧٩٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول و مبانی حسابداری
اصول و مبانی حسابداری
٤٣٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول و مبانی حسابداری
اصول و مبانی حسابداری
٥٥٠,٠٠٠ریال
کتاب فرمول رهبری
فرمول رهبری
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب راه سامسونگ
راه سامسونگ
٢٠٠,٠٠٠ریال
کتاب طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
٢٧٠,٠٠٠ریال
لطفاً منتظر بمانید...