سازمان مدیریت صنعتی
برای نمایش بهتر سایت از مرورگر FireFox یا Internet Explorer ورژن بالای 8 استفاده کنید، برای دریافت اینجا کلیک کنید
کتاب ارزش گذاری سهام و تحلیل بازار
ارزش گذاری سهام و تحلیل بازار
٢٤٠,٠٠٠ریال
کتاب تحلیل بازار مسکن ایران
تحلیل بازار مسکن ایران
١٨٠,٠٠٠ریال
کتاب چگونه کارکنانی با انگیزه و عاش...
چگونه کارکنانی با انگیزه و عاش...
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب اخلاق سازمانی
اخلاق سازمانی
٣٠٠,٠٠٠ریال
کتاب شایستگیهای یک مذاکره کننده موف...
شایستگیهای یک مذاکره کننده موف...
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب مکانیزم های کنترل در بازار سرم...
مکانیزم های کنترل در بازار سرم...
١١٠,٠٠٠ریال
کتاب عوامل حیاتی موفقیت: بهبود چشم ...
عوامل حیاتی موفقیت: بهبود چشم ...
١٤٠,٠٠٠ریال
کتاب کسب و کار بین الملل: رویکری جا...
کسب و کار بین الملل: رویکری جا...
٣٠٠,٠٠٠ریال
کتاب کارکنان چرا می آیند چرا می مان...
کارکنان چرا می آیند چرا می مان...
١٤٠,٠٠٠ریال
کتاب عوامل حیاتی موفقیت: بهبود چشم ...
عوامل حیاتی موفقیت: بهبود چشم ...
١٤٠,٠٠٠ریال
کتاب هیئت مدیره : نقش ها، مسئولیت ه...
هیئت مدیره : نقش ها، مسئولیت ه...
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول و فنون مذاکره
اصول و فنون مذاکره
١٧٠,٠٠٠ریال
کتاب مدیریت عملکرد راهنمای مدیران ب...
مدیریت عملکرد راهنمای مدیران ب...
١٢٠,٠٠٠ریال
کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته جل...
مدیریت منابع انسانی پیشرفته جل...
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب کارکنان چرا می آیند چرا می مان...
کارکنان چرا می آیند چرا می مان...
١٤٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول مدیریت کارخانه
اصول مدیریت کارخانه
١٨٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول و فنون مذاکره
اصول و فنون مذاکره
١٧٠,٠٠٠ریال
کتاب شایستگیهای یک مذاکره کننده موف...
شایستگیهای یک مذاکره کننده موف...
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب پژوهشنامه مدیریت 5 - مدیریت من...
پژوهشنامه مدیریت 5 - مدیریت من...
٩٥,٠٠٠ریال
کتاب مدیریت عملکرد راهنمای مدیران ب...
مدیریت عملکرد راهنمای مدیران ب...
١٢٠,٠٠٠ریال
کتاب مدیریت عملکرد راهنمای مدیران ب...
مدیریت عملکرد راهنمای مدیران ب...
١٤٠,٠٠٠ریال
کتاب کسب و کار بین الملل: رویکری جا...
کسب و کار بین الملل: رویکری جا...
٣٠٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول و فنون موفقیت در فروش
اصول و فنون موفقیت در فروش
٤٥,٠٠٠ریال
کتاب تحلیل بازار مسکن ایران
تحلیل بازار مسکن ایران
١٨٠,٠٠٠ریال
کتاب عوامل حیاتی موفقیت: بهبود چشم ...
عوامل حیاتی موفقیت: بهبود چشم ...
١٤٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول و فنون مذاکره
اصول و فنون مذاکره
١٧٠,٠٠٠ریال
کتاب شایستگیهای یک مذاکره کننده موف...
شایستگیهای یک مذاکره کننده موف...
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب پژوهشنامه مدیریت 5 - مدیریت من...
پژوهشنامه مدیریت 5 - مدیریت من...
٩٥,٠٠٠ریال
کتاب مدیریت عملکرد راهنمای مدیران ب...
مدیریت عملکرد راهنمای مدیران ب...
١٢٠,٠٠٠ریال
کتاب مدیریت عملکرد راهنمای مدیران ب...
مدیریت عملکرد راهنمای مدیران ب...
١٤٠,٠٠٠ریال
کتاب کسب و کار بین الملل: رویکری جا...
کسب و کار بین الملل: رویکری جا...
٣٠٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول و فنون موفقیت در فروش
اصول و فنون موفقیت در فروش
٤٥,٠٠٠ریال
کتاب تحلیل بازار مسکن ایران
تحلیل بازار مسکن ایران
١٨٠,٠٠٠ریال
کتاب عوامل حیاتی موفقیت: بهبود چشم ...
عوامل حیاتی موفقیت: بهبود چشم ...
١٤٠,٠٠٠ریال
لطفاً منتظر بمانید...