فروشگاه اینترنتی کتاب سازمان مدیریت صنعتی
برای نمایش بهتر سایت از مرورگر FireFox یا Internet Explorer ورژن بالای 8 استفاده کنید، برای دریافت اینجا کلیک کنید
کتاب استاندارد مدیریت تغییر و ضوابط...
استاندارد مدیریت تغییر و ضوابط...
٢٥٠,٠٠٠ریال
کتاب مدل EFQM: ویرایش 2020
مدل EFQM: ویرایش 2020
٥٩٠,٠٠٠ریال
کتاب مدیریت منابع انسانی در دهه هفت...
مدیریت منابع انسانی در دهه هفت...
٣٠٠,٠٠٠ریال
کتاب اعتراف، 14 سؤال که هر عضو هیئت...
اعتراف، 14 سؤال که هر عضو هیئت...
٥٠٠,٠٠٠ریال
کتاب جعبه ابزار بازخورد: شانزده ابز...
جعبه ابزار بازخورد: شانزده ابز...
١٩٠,٠٠٠ریال
کتاب سود، فرای اهداف
سود، فرای اهداف
٥٤٠,٠٠٠ریال
کتاب تولید ناب برای شرکت های کوچک
تولید ناب برای شرکت های کوچک
٤١٠,٠٠٠ریال
کتاب بپرس: روشی آنلاین و غیرمعمول ب...
بپرس: روشی آنلاین و غیرمعمول ب...
٣٠٠,٠٠٠ریال
کتاب بازاریابی دیجیتال با رویکرد کا...
بازاریابی دیجیتال با رویکرد کا...
٧٠٠,٠٠٠ریال
کتاب رهبری کسب و کار در آینده: 60 ف...
رهبری کسب و کار در آینده: 60 ف...
٤٠٠,٠٠٠ریال
کتاب تدوین یک کیس آموزشی
تدوین یک کیس آموزشی
١٤٥,٠٠٠ریال
کتاب مدل EFQM2020: از ایده تا عمل
مدل EFQM2020: از ایده تا عمل
٢٩٠,٠٠٠ریال
کتاب تدوین یک کیس آموزشی
تدوین یک کیس آموزشی
١٤٥,٠٠٠ریال
کتاب بازاریابی دیجیتال با رویکرد کا...
بازاریابی دیجیتال با رویکرد کا...
٧٠٠,٠٠٠ریال
کتاب سود، فرای اهداف
سود، فرای اهداف
٥٤٠,٠٠٠ریال
کتاب اعتراف، 14 سؤال که هر عضو هیئت...
اعتراف، 14 سؤال که هر عضو هیئت...
٥٠٠,٠٠٠ریال
کتاب سازمان چابک: راهکارهای ایجاد ت...
سازمان چابک: راهکارهای ایجاد ت...
٤٢٠,٠٠٠ریال
کتاب تفاوت‌های تفاوت‌آفرین
تفاوت‌های تفاوت‌آفرین
٢٥٠,٠٠٠ریال
کتاب مدل EFQM2020: از ایده تا عمل
مدل EFQM2020: از ایده تا عمل
٢٩٠,٠٠٠ریال
کتاب از سر راه کارکنان کنار بروید
از سر راه کارکنان کنار بروید
١٢٠,٠٠٠ریال
کتاب راه سامسونگ
راه سامسونگ
٢٠٠,٠٠٠ریال
کتاب فرمول رهبری
فرمول رهبری
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول و فنون مذاکره
اصول و فنون مذاکره
٢٨٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول و فنون مذاکره
اصول و فنون مذاکره
٣٠٠,٠٠٠ریال
کتاب مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تو...
مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تو...
٥٥٠,٠٠٠ریال
کتاب مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تو...
مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تو...
٤٩٠,٠٠٠ریال
کتاب استراتژی برای سطح بنگاه مادر
استراتژی برای سطح بنگاه مادر
٤٩٠,٠٠٠ریال
کتاب استراتژی برای سطح بنگاه مادر
استراتژی برای سطح بنگاه مادر
٣٢٠,٠٠٠ریال
کتاب تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پی...
تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پی...
٢٨٠,٠٠٠ریال
کتاب تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پی...
تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پی...
٣٧٠,٠٠٠ریال
کتاب طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
٥٩٠,٠٠٠ریال
کتاب فرمول رهبری
فرمول رهبری
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب استراتژی برای سطح بنگاه مادر
استراتژی برای سطح بنگاه مادر
٣٢٠,٠٠٠ریال
کتاب راه سامسونگ
راه سامسونگ
٢٠٠,٠٠٠ریال
کتاب طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
٢٧٠,٠٠٠ریال
لطفاً منتظر بمانید...