فروشگاه اینترنتی کتاب سازمان مدیریت صنعتی
برای نمایش بهتر سایت از مرورگر FireFox یا Internet Explorer ورژن بالای 8 استفاده کنید، برای دریافت اینجا کلیک کنید
کتاب مدل EFQM2020: از ایده تا عمل
مدل EFQM2020: از ایده تا عمل
٢٩٠,٠٠٠ریال
کتاب روش‌های تصمیم‌گیری جندشاخصه: م...
روش‌های تصمیم‌گیری جندشاخصه: م...
٦٠٠,٠٠٠ریال
کتاب حرفه‌ای مصاحبه کنید
حرفه‌ای مصاحبه کنید
٢٦٠,٠٠٠ریال
کتاب سازمان دوسوتوان: بهره‌برداری ا...
سازمان دوسوتوان: بهره‌برداری ا...
٤٣٠,٠٠٠ریال
کتاب داستان‌های هنری مینتبرگ برای م...
داستان‌های هنری مینتبرگ برای م...
٢٩٠,٠٠٠ریال
کتاب زنجیره تأمین در انقلاب صنعتی چ...
زنجیره تأمین در انقلاب صنعتی چ...
٤٥٠,٠٠٠ریال
کتاب مدیریت استعداد جهانی: چالش‌ها،...
مدیریت استعداد جهانی: چالش‌ها،...
٣٥٠,٠٠٠ریال
کتاب استراتژی همکاری: مدیریت شبکه‌ه...
استراتژی همکاری: مدیریت شبکه‌ه...
٥٩٠,٠٠٠ریال
کتاب مدیریت تکنولوژی: فعالیت‌ها و ا...
مدیریت تکنولوژی: فعالیت‌ها و ا...
٣٩٠,٠٠٠ریال
کتاب رهبری سازمانی در انقلاب صنعتی ...
رهبری سازمانی در انقلاب صنعتی ...
٣٣٠,٠٠٠ریال
کتاب جامعه 5: صنعت آینده، فناوریها،...
جامعه 5: صنعت آینده، فناوریها،...
٤٩٠,٠٠٠ریال
کتاب نقشه راه تحول دیجیتال
نقشه راه تحول دیجیتال
٣٩٠,٠٠٠ریال
کتاب مدیریت منابع انسانی در صنایع خ...
مدیریت منابع انسانی در صنایع خ...
٢٠٠,٠٠٠ریال
کتاب فرمول رهبری
فرمول رهبری
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب راه سامسونگ
راه سامسونگ
٢٠٠,٠٠٠ریال
کتاب استراتژی برای سطح بنگاه مادر
استراتژی برای سطح بنگاه مادر
٣٢٠,٠٠٠ریال
کتاب زنجیره تأمین در انقلاب صنعتی چ...
زنجیره تأمین در انقلاب صنعتی چ...
٤٥٠,٠٠٠ریال
کتاب جامعه 5: صنعت آینده، فناوریها،...
جامعه 5: صنعت آینده، فناوریها،...
٤٩٠,٠٠٠ریال
کتاب استراتژی همکاری: مدیریت شبکه‌ه...
استراتژی همکاری: مدیریت شبکه‌ه...
٥٩٠,٠٠٠ریال
کتاب مدیریت تکنولوژی: فعالیت‌ها و ا...
مدیریت تکنولوژی: فعالیت‌ها و ا...
٣٩٠,٠٠٠ریال
کتاب رهبری سازمانی در انقلاب صنعتی ...
رهبری سازمانی در انقلاب صنعتی ...
٣٣٠,٠٠٠ریال
کتاب مدیریت منابع انسانی در صنایع خ...
مدیریت منابع انسانی در صنایع خ...
٢٠٠,٠٠٠ریال
کتاب از سر راه کارکنان کنار بروید
از سر راه کارکنان کنار بروید
١٢٠,٠٠٠ریال
کتاب جوهره مدیریت استراتژیک
جوهره مدیریت استراتژیک
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب راه سامسونگ
راه سامسونگ
٢٠٠,٠٠٠ریال
کتاب فرمول رهبری
فرمول رهبری
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب مجموعه استاندارد بین‌المللی مد...
مجموعه استاندارد بین‌المللی مد...
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب عوامل حیاتی موفقیت: بهبود چشم ...
عوامل حیاتی موفقیت: بهبود چشم ...
١٤٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول و فنون مذاکره
اصول و فنون مذاکره
٢٨٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول و فنون مذاکره
اصول و فنون مذاکره
٣٠٠,٠٠٠ریال
کتاب مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تو...
مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تو...
٥٥٠,٠٠٠ریال
کتاب مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تو...
مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تو...
٤٩٠,٠٠٠ریال
کتاب تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پی...
تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پی...
٢٨٠,٠٠٠ریال
کتاب تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پی...
تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پی...
٣٧٠,٠٠٠ریال
کتاب روش‌های تصمیم‌گیری جندشاخصه: م...
روش‌های تصمیم‌گیری جندشاخصه: م...
٦٠٠,٠٠٠ریال
کتاب طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
٢٧٠,٠٠٠ریال
کتاب استراتژی برای سطح بنگاه مادر
استراتژی برای سطح بنگاه مادر
٣٢٠,٠٠٠ریال
کتاب فرمول رهبری
فرمول رهبری
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب استراتژی برای سطح بنگاه مادر
استراتژی برای سطح بنگاه مادر
٣٢٠,٠٠٠ریال
کتاب راه سامسونگ
راه سامسونگ
٢٠٠,٠٠٠ریال
کتاب طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
٢٧٠,٠٠٠ریال
لطفاً منتظر بمانید...