فروشگاه اینترنتی کتاب سازمان مدیریت صنعتی
برای نمایش بهتر سایت از مرورگر FireFox یا Internet Explorer ورژن بالای 8 استفاده کنید، برای دریافت اینجا کلیک کنید
کتاب مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت ارتباط با مشتری
٣٢٠,٠٠٠ریال
کتاب الگوی تعالی سازمانی-ویرایش 96
الگوی تعالی سازمانی-ویرایش 96
١٠٠,٠٠٠ریال
کتاب مدیریت تداوم کسب‌وکار: راهی به...
مدیریت تداوم کسب‌وکار: راهی به...
٢٠٠,٠٠٠ریال
کتاب مجموعه استاندارد بین‌المللی مد...
مجموعه استاندارد بین‌المللی مد...
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب مدیریت تجربه مشتریان
مدیریت تجربه مشتریان
١٠٠,٠٠٠ریال
کتاب استراتژی برای سطح بنگاه مادر
استراتژی برای سطح بنگاه مادر
٣٢٠,٠٠٠ریال
کتاب تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پی...
تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پی...
٢٨٠,٠٠٠ریال
کتاب طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
٢٧٠,٠٠٠ریال
کتاب هوش هیجانی در مدیریت و رهبری س...
هوش هیجانی در مدیریت و رهبری س...
١٨٠,٠٠٠ریال
کتاب تحلیل بازار مسکن ایران
تحلیل بازار مسکن ایران
١٨٠,٠٠٠ریال
کتاب شایستگیهای یک مذاکره کننده موف...
شایستگیهای یک مذاکره کننده موف...
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب مکانیزم های کنترل در بازار سرم...
مکانیزم های کنترل در بازار سرم...
١١٠,٠٠٠ریال
کتاب عوامل حیاتی موفقیت: بهبود چشم ...
عوامل حیاتی موفقیت: بهبود چشم ...
١٤٠,٠٠٠ریال
کتاب کسب و کار بین الملل: رویکری جا...
کسب و کار بین الملل: رویکری جا...
٣٠٠,٠٠٠ریال
کتاب فرمول رهبری
فرمول رهبری
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب مدیریت تداوم کسب‌وکار: راهی به...
مدیریت تداوم کسب‌وکار: راهی به...
٢٠٠,٠٠٠ریال
کتاب مجموعه استاندارد بین‌المللی مد...
مجموعه استاندارد بین‌المللی مد...
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب عوامل کلیدی موفقیت در مراکز ار...
عوامل کلیدی موفقیت در مراکز ار...
٢٤٠,٠٠٠ریال
کتاب عوامل حیاتی موفقیت: بهبود چشم ...
عوامل حیاتی موفقیت: بهبود چشم ...
١٤٠,٠٠٠ریال
کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته جل...
مدیریت منابع انسانی پیشرفته جل...
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت ارتباط با مشتری
٣٢٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول و فنون مذاکره
اصول و فنون مذاکره
١٨٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول و فنون مذاکره
اصول و فنون مذاکره
١٨٠,٠٠٠ریال
کتاب طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
٢٧٠,٠٠٠ریال
کتاب شایستگیهای یک مذاکره کننده موف...
شایستگیهای یک مذاکره کننده موف...
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب شایستگیهای یک مذاکره کننده موف...
شایستگیهای یک مذاکره کننده موف...
١٧٠,٠٠٠ریال
کتاب مدیرعامل چند ساحتی
مدیرعامل چند ساحتی
٢٢٠,٠٠٠ریال
کتاب مدیرعامل چند ساحتی
مدیرعامل چند ساحتی
٩٠,٠٠٠ریال
کتاب تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پی...
تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پی...
٢٨٠,٠٠٠ریال
کتاب طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
٢٧٠,٠٠٠ریال
لطفاً منتظر بمانید...