سازمان مدیریت صنعتی
برای نمایش بهتر سایت از مرورگر FireFox یا Internet Explorer ورژن بالای 8 استفاده کنید، برای دریافت اینجا کلیک کنید
کتاب طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رو...
٢٧٠,٠٠٠ریال
کتاب هوش هیجانی در مدیریت و رهبری س...
هوش هیجانی در مدیریت و رهبری س...
١٨٠,٠٠٠ریال
کتاب ارزش گذاری سهام و تحلیل بازار
ارزش گذاری سهام و تحلیل بازار
٢٤٠,٠٠٠ریال
کتاب تحلیل بازار مسکن ایران
تحلیل بازار مسکن ایران
١٨٠,٠٠٠ریال
کتاب چگونه کارکنانی با انگیزه و عاش...
چگونه کارکنانی با انگیزه و عاش...
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب اخلاق سازمانی
اخلاق سازمانی
٣٠٠,٠٠٠ریال
کتاب شایستگیهای یک مذاکره کننده موف...
شایستگیهای یک مذاکره کننده موف...
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب مکانیزم های کنترل در بازار سرم...
مکانیزم های کنترل در بازار سرم...
١١٠,٠٠٠ریال
کتاب عوامل حیاتی موفقیت: بهبود چشم ...
عوامل حیاتی موفقیت: بهبود چشم ...
١٤٠,٠٠٠ریال
کتاب کسب و کار بین الملل: رویکری جا...
کسب و کار بین الملل: رویکری جا...
٣٠٠,٠٠٠ریال
کتاب کارکنان چرا می آیند چرا می مان...
کارکنان چرا می آیند چرا می مان...
١٤٠,٠٠٠ریال
کتاب عوامل حیاتی موفقیت: بهبود چشم ...
عوامل حیاتی موفقیت: بهبود چشم ...
١٤٠,٠٠٠ریال
کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته جل...
مدیریت منابع انسانی پیشرفته جل...
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب کارکنان چرا می آیند چرا می مان...
کارکنان چرا می آیند چرا می مان...
١٤٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول مدیریت کارخانه
اصول مدیریت کارخانه
١٨٠,٠٠٠ریال
کتاب مدیرعامل چند ساحتی
مدیرعامل چند ساحتی
٩٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول و فنون مذاکره
اصول و فنون مذاکره
١٨٠,٠٠٠ریال
کتاب شایستگیهای یک مذاکره کننده موف...
شایستگیهای یک مذاکره کننده موف...
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول و فنون موفقیت در فروش
اصول و فنون موفقیت در فروش
٤٥,٠٠٠ریال
کتاب مدیریت عملکرد راهنمای مدیران ب...
مدیریت عملکرد راهنمای مدیران ب...
١٤٠,٠٠٠ریال
کتاب پژوهشنامه مدیریت 5 - مدیریت من...
پژوهشنامه مدیریت 5 - مدیریت من...
٩٥,٠٠٠ریال
کتاب تحلیل بازار مسکن ایران
تحلیل بازار مسکن ایران
١٨٠,٠٠٠ریال
کتاب کسب و کار بین الملل: رویکری جا...
کسب و کار بین الملل: رویکری جا...
٣٠٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول مدیریت کارخانه
اصول مدیریت کارخانه
١٨٠,٠٠٠ریال
کتاب مدیرعامل چند ساحتی
مدیرعامل چند ساحتی
٩٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول و فنون مذاکره
اصول و فنون مذاکره
١٨٠,٠٠٠ریال
کتاب شایستگیهای یک مذاکره کننده موف...
شایستگیهای یک مذاکره کننده موف...
١٥٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول و فنون موفقیت در فروش
اصول و فنون موفقیت در فروش
٤٥,٠٠٠ریال
کتاب مدیریت عملکرد راهنمای مدیران ب...
مدیریت عملکرد راهنمای مدیران ب...
١٤٠,٠٠٠ریال
کتاب پژوهشنامه مدیریت 5 - مدیریت من...
پژوهشنامه مدیریت 5 - مدیریت من...
٩٥,٠٠٠ریال
کتاب تحلیل بازار مسکن ایران
تحلیل بازار مسکن ایران
١٨٠,٠٠٠ریال
کتاب کسب و کار بین الملل: رویکری جا...
کسب و کار بین الملل: رویکری جا...
٣٠٠,٠٠٠ریال
کتاب اصول مدیریت کارخانه
اصول مدیریت کارخانه
١٨٠,٠٠٠ریال
لطفاً منتظر بمانید...