این بخش مربوط به کتابفروشی ها و مراکز پخش کتاب می باشد، جهت دریافت نام کاربری و کلمه عبور می توانید با فروشگاه اینترنتی کتاب سازمان مدیریت صنعتی با شماره تماس حاصل نموده و درخواست نام کاربری و کلمه عبور در سامانه پخش کتاب نمایید .
طراحی و پیاده سازی از شرکت ایده گستران